Tilapäislaitteiston maadoituselektrodi

Suositus 3/2014 (26.5.2014)

Kysymys:


Tuleeko tilapäislaitteistolle, esim. työmaakeskukselle, olla oma maadoituselektrodi, vai riittääkö enintään 200 m etäisyydellä jakeluverkossa oleva elektrodi?
Esimerkiksi rakennustyömaalla maadoituselektrodia ei välttämättä voida sijoittaa lopulliseen sijoituspaikkaansa työmaan alkuvaiheissa.

Suositus:


Jos työmaakeskus syöttää esim. tilapäistä työmaata tai näyttelyä ja syöttö verkosta tehdään TN-S-järjestelmällä, siihen ei tarvita maadoituselektrodia.

Rakennustyömaalla, jossa käytetään tulevaa kiinteän asennuksen pääkeskusta työmaakeskuksena, maadoituselektrodi pitää rakentaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.