Kaapelointi poistumisreitillä

Suositus 4/2014 (26.5.2014)

Kysymys:


Meneillään olevassa urakassa saneerataan oppilaitoksesta päiväkoti. Ovatko ulos johtavat käytävät sellaisia tiloja, joiden kautta kulkevien kaapeleiden tulisi olla halogeenivapaita ja nippupolttokokeen läpäisseitä? Käytäviin on sähkösuunnitelmissa määrätty poistumistievalaistus.

Suositus:


Uloskäytävään saa sijoittaa ilman erityistä suojausta ainoastaan sellaisia kaapeleita, jotka syöttävät ko. tilassa olevia sähkölaitteita. Uloskäytävällä tarkoitetaan omaksi palo-osastokseen rakennettavaa reittiä, jota kautta rakennuksesta poistutaan. Mikäli uloskäytävässä on kaapeleita, jotka syöttävät muita kuin uloskäytävässä olevia laitteita, näiden kaapeleiden täytyy olla halogeenittomia, paloa levittämättömiä ja vähäisen savunmuodostuksen omaavia. Sähköasennusstandardin SFS 6000 mukaan vaihtoehtoisesti voidaan kaapelit sijoittaa EI 30 mukaisen suojauksen antavan kotelon sisälle. Rakennusvalvontaviranomaiset voivat edellyttää EI 30 kotelointia, vaikka kaapelit olisivat palosuojattuja.
Jos kyseessä on turvajärjestelmien kaapeli, jonka täytyy säilyttää toimintakykynsä tulipalossa, tulee kaapeloinnissa käyttää palonkestoisia kaapeleita.