Pysyvän keskuksen asentaminen työmaakäyttöön

Suositus 10/2002


Kysymys:

Monet jakeluverkkoyhtiöt tarjoavat pientalorakentajille palveluna lopullisen keskuksen asentamista tilapäisesti rakennusaikaisen liittymisjohdon päähän työmaakäytön ajaksi. Samoin menettelevät monet sähköurakoitsijat.

Kuka vastaa tilapäisasennuksista? Pitääkö maadoitukset tehdä lopulliseen kuntoon jo työmaa-aikana? Voiko jakeluverkkoyhtiö asettaa omia vaatimuksia mittaukselle? Miten tehdään käyttöönottomittaukset tilapäiskäyttöön tarkoitetulle laitteistolle?

Saako MCMK- tai AMCMK-kaapelia ja keskusta siirtää jännitteisenä?


Vastaus:

Se, joka asentaa liittymisjohdon ja sähkökeskuksen, vastaa, että sähköasennukset ovat turvalliset ja toimivat. Joissakin tapauksissa pientalon liittymisjohdon ja keskuksen asentaa jakeluverkkoyhtiö ja joissakin tapauksissa sähköurakoitsija.

Pientalon liittymisjohdon ja sähkökeskuksen – samoin kuin muidenkin – asennusten tekijällä on oltava riittävä pätevyys ja oikeudet tehdä kyseinen työ.

Myös se, joka tekee asennukset, on velvollinen tekemään niille käyttöönottotarkastuksen tarvittavine mittauksineen.

Työmaa-aikaiseen tilapäiskäyttöön otettavalle sähkölaitteistolle on tehtävä sellaiset turvallisuuden varmentavat mittaukset, joiden perusteella tilapäislaitteisto voidaan ottaa turvallisesti käyttöön.

Kaikille sähköasennuksille on sähkölaitteiston rakentajan tehtävä käyttöönottotarkastus riippumatta siitä, pitääkö asennuksen käyttöönottotarkastuksesta tehdä pöytäkirjaa.

Jos tilapäiseen käyttöön käytetään lopulliseen, pysyvään asennukseen tarkoitettua laitteistoa tai laitteiston osaa, tulee sen asennukset saattaa sellaiseen kuntoon, että laitteistoa voidaan turvallisesti käyttää työmaa-aikana.

Tämä koskee myös maadoituksia. Suositeltavinta on tehdä asennukset – mikäli mahdollista – suoraan lopulliseen kuntoon. Aina
tämä ei ole mahdollista.

Silloin on erikseen harkittava, mitä erityisiä
turvallisuustoimenpiteitä on noudatettava tai suojauksia rakennettava, jotta laitteistoa voidaan käyttää tilapäisesti turvallisesti.

Pysyvään kiinteään käyttöön tarkoitettuja asennuksia ei saa siirtää
jännitteisinä, vaan kohde on kytkettävä jännitteettömäksi ja tarvittaessa
kokonaan irrotettava kiinteästä verkosta siirtojen ja liikuttelun ajaksi.

Myöskään tilapäiskäyttöön tarkoitettuja työmaakeskuksia ja niihin liitettyjä johtoja ei suositella liikuteltavaksi jännitteisinä.