Polttoaineiden jakeluautojen säiliöiden pesu

Suositus 10/2005


Kysymys:

Mitä vaaditaan sellaisen pesuhallitilan sähköasennuksilta, kun pesuhallissa tehdään myös polttoainejakeluautojen polttoainesäiliöiden sisäpuolista pesua?


Suositus:

Koska tällaisesta toiminnasta voi syntyä ilmeinen räjähdysvaara, on tiloihin tehtävä tilaluokitus. Tilaluokituksesta ja sen teettämisestä on annettu vaatimuksia mm. Valtioneuvoston asetuksessa 576/2003 (Asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta).

Tilaluokituksen jälkeen toteutetaan kohteen sähköasennukset sellaisin laittein ja tarvikkein, jotka täyttävät kyseiset tilaluokkavaatimukset.