Pistorasian vikasuojaus johtavassa seinärakenteessa

Suositus 8/2004


Kysymys:

Kun keittiössä tehdään esimerkiksi tiskipöydän ja kuivauskaapin välinen seinä rosterilevystä, niin miten järjestetään oikeaoppisesti seinään asennettavan pistorasian vikasuojaus?

  1. Pitääkö levy liittää potentiaalintasaukseen?
  2. Riittääkö pistorasiassa, että käytetään kosteussuojaksi tarkoitettua tiivistettä vikasuojauksen eristeenä?
  3. Riittääkö, että levyyn tehdään niin suuri aukko, että 3 mm:n eristysväli levyyn toteutuu?


Vastaus:

Rosterilevyä ei tarvitse maadoittaa.

Pistorasiakojeen osalta täytyy huolehtia siitä, että pinta- ja ilmavälit jännitteisistä osista kosketeltaviin osiin säilyvät vähintään 3 mm:n suuruisina, jos johdin irtoaa liittimestään.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pistorasian metallisesta kiinnityskehyksestä rosterilevyyn on vähintään 3 mm:n etäisyys. Tällöin kosketeltavissa
olevan johtavan osan ei katsota voivan tulla jännitteiseksi.

Kosteussuojaustiiviste ei riitä vikasuojauksen eristeeksi.