Uppopumpun vikavirtasuojaus

Suositus 7/2003


Kysymys:

Uppopumppu liitetään pistotulpalla kaivon vieressä olevaan huoltokuoppaan asennettuun pistorasiaan. Pistorasia on tarkoitettu ainoastaan uppopumpun syöttämiseen. Suojattaessa pistorasia enintään 30 mA:n vikavirtasuojalla aiheutuu usein suojalaitteen toiminta, mikä aiheuttaa haittaa esimerkiksi eläinsuojien vedenjakelulle.

Standardi SFS 6000 mahdollistaa vikavirtasuojan poisjättämisen tietyissä tapauksissa. Voiko edellä mainituilla edellytyksillä uppopumpun pistorasiasta jättää vikavirtasuojauksen pois?


Vastaus:

Vikasuojauksen lisäsuojana toimivaa vikavirtasuojausta ei voi jättää pois, jos pistorasiaan liitetään uppopumppu, jota siirrellään jännitteisenä.

Vikavirtasuojaus vaaditaan, vaikka uppopumppu liitettäisiin kiinteästikin verkkoon silloin, kun pumppua voidaan siirrellä jännitteisenä. Uppopumppua siirrettäessä on sattunut useita vakavia sähkötapaturmia.