ATK-pistorasioiden vikavirtasuojaus

Suositus 4/2007


Kysymys:

Jos toimiston atk-pistorasiat toteutetaan omina ryhminä kuitenkin ilman UPS-varmennusta, tuleeko kyseiset pistorasiat suojata vikavirtasuojilla?


Vastaus:

SFS 6000 standardin lähtökohtana on, että kyseiset pistorasiat tulee suojata vikavirtasuojilla. Standardin liitteessä 41X on mainittu teollisten ja kaupallisten tilojen kohdassa, että vikavirtasuojan voi jättää pois pistorasioista, jotka syöttävät sähkökatkoksille herkkiä laitteita kuten tietoliikennelaitteita.

Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta tavallisia toimistotyöpöydiltä löydettäviä tietoliikennelaitteita vaan esim. palvelimia tai vastaavia, jotka yleensä sijaitsevat muissa tiloissa kuin varsinaisissa toimistotyötiloissa.