Valmistajan ohjeet lämpöpumppujen vikavirtasuojauksesta

Suositus 1/2010


Kysymys:

Erään valmistajan ohje sanoo, että lämpöpumpun syötössä on aina käytettävä vikavirtasuojaa. Onko valmistajan ohjeita noudatettava?


Vastaus:

Liitettäessä ilmalämpöpumppu ulkoyksikön kautta kiinteästi ei vikavirtasuojausta standardien mukaan vaadita.

Kuitenkin standardinsarjan SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset useassa kohdassa todetaan, että asennukset on toteutettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Valmistaja voi omilla ohjeillaan tiukentaa standardin vaatimuksia, mutta ei lieventää niitä. Kyseisen valmistajan lämpöpumpun syöttö on siten varustettava vikavirtasuojalla.