Kuinka monta 3-vaihe pistorasiaa voidaan kytkeä yhden 30 mA:n vikavirtasuojan suojaamaan ryhmään?

Suositus 5/2007


Kysymys:

SFS 6000 edellyttää ulos asennettavien maallikoiden käyttöön tarkoitettujen 3-vaiheisten enintään 32 A:n pistorasioiden suojaamista vikavirtasuojalla. Onko olemassa määräystä siitä, kuinka monta pistorasiaa saa asentaa saman vikavirtasuojan suojaamaan ryhmään?


Vastaus:

Täsmällistä määräystä asiasta ei ole. Ohjeena on, että suunnitteluvaiheessa yhden vikavirtasuojan suojaamista laitteista aiheutuva kokonaisvuotovirta ei saa ylittää arvoa 1/3 vikavirtasuojan mitoitustoimintavirrasta.

Tämä on siis aina tapauskohtaisesti varmistettava. Esimerkkinä mainittakoon, että lämpökuormalle on laitestandardin mukainen sallittu maksimi vuotovirran arvo 1 mA / kW.