Rinnankytkettyjen kaapeleiden suojaus


Suositus 5/2002


Kysymys:

Vakiorakenteisen puistomuuntamon pienjännitekeskuksesta syötetään kiinteistöä neljällä rinnakkaisella kaapelilla, siis 4 ´(AXMK 4 ´ 240 mm2). Muuntajan teho on 800 kVA ja sen nimellisvirta on 1 250 A. Oikosulkukestoisuusvaatimus on 32 kA.

Pitääkö jokaisella pääjohtokaapelilla (4 kpl) olla varokkeet kaikissa vaihejohtimissa ja molemmissa päissä? Tarvitaanko kiinteistön pienjännitesyötölle pääkytkintä tai katkaisijaa? Miten työmaadoitus hoidetaan?


Vastaus:

Lähtökohtana pidetään yleistä hyvää asennus- ja suojaustapaa pienjännitestandardisarjan SFS 6000 mukaisesti.


Kaapeleiden suojaus

Kaapelit tulee tällaisessa tapauksessa asentaa siten, että virranjako eri kaapeleiden välillä pysyy tasaisena. Neljä rinnankytkettyä kaapelia edellyttää yleensä oikosulkusuojausta, joka kytkee vian jälkeen kaikki johtimet jännitteettömäksi. Oikosulkusuojaus voidaan toteuttaa ainakin kahdella tavalla:

  1. oikosulkusulakkeilla kaapelin kummassakin päässä (ks. kuvat) tai
  2. kaapelin syöttöpäässä käytetään katkaisijaa.

Kun kaapelin syöttöpäässä käytetään katkaisijaa, jolla hoidetaan sekä ylikuormitus- että oikosulkusuojaus, kaikki johtimet tulevat tällöin vian jälkeen jännitteettömäksi.


Pienjännitesyötön pääkytkin

Kiinteistön pääkeskuksessa voidaan käyttää pääkytkimenä kuormankytkintä.

Jos käytetään puistomuuntamossa katkaisijaa kaapeleiden alkupäässä ensisijaisena suojalaitteena, toimii se myös keskuksen pääkytkimenä.

Jos katkaisija asennetaan kaapeleiden loppupäähän kiinteistön pääkytkimeksi, se ei toimi kaapeleiden oikosulku- ja ylikuormitussuojana.


Työmaadoitus

Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 mukaan pitää suurivirtaisissa jakokeskuksissa voida tehdä työmaadoitus. Suurivirtaisia keskuksia ovat yli 1 000 A:n nimellisvirtaiset keskukset. Työmaadoitusvälineet mitoitetaan esiintyvän oikosulkuvirran mukaan.

Silloin, kun kysymyksessä on poikkeuksellisen suuri oikosulkuvirta, korostuu työmaadoituslaitteiden oikosulkukestoisuuden varmistus, sillä vakiovälineet eivät välttämättä sovellu.

Suositeltavinta on varustaa keskus kiinteällä työmaadoituskytkimellä. Työmaadoitus on mahdollista tehdä myös oikosulkuvirtaa vastaavilla siirrettävillä työmaadoitusvälineillä. Tarvittaessa kytketään kahdet tai useammat työmaadoitusvälineet rinnan. Keskuksessa pitää olla työmaadoitusvälineiden kiinnityspaikat, esimerkiksi työmaadoituspallot.

Siirrettäviä työmaadoituslaitteita ei välttämättä tarvitse säilyttää keskuksen luona.
Niitä on tarkoituksenmukaista säilyttää paikassa, jossa niiden kuntoa voidaan
tarkkailla ja niitä voidaan helposti huoltaa.

Jos sulakkeet ovat vain alkupäässä, yhdessä osajohtimessa sattuvaan vikaan tulee virta useasta suunnasta oheisen kuvan 1 mukaisesti. Kun oikosulkuvirta on noussut niin suureksi, että syötössä oleva suojalaite toimii, kuormituspäässä oleva suojalaite pysyy edelleen jännitteisenä kuvan 2 esittämällä tavalla, kunnes loppupäässä oleva sulake toimii.