Pitkäaikainen pieni ylivirta ryhmäjohdossa

Suositus 10/2008


Kysymys:

Milloin voidaan katsoa, että ryhmäjohdossa esiintyy usein pitkäaikaisia pieniä ylikuormituksia?


Vastaus:

Yksityiskohtaista kaiken kattavaa vastausta ei kysymykseen voi antaa. Ryhmäjohdoilla joissa sulakkeen/johtimen mitoitus tehdään laskemalla ryhmäjohtoa kuormittava virta pelkästään piirin nimellisarvojen perusteella, pieniä ylikuormituksia voi esiintyä.

Jos esim. yksivaiheiseen lämmitysryhmäjohtoon kytkettävän kuormituksen nimellisteho on 2,3 kW, saadaan nimellisarvojen mukaan laskemalla piirin ottamaksi virraksi 10 A. Silloin voidaan valita suojaavaksi sulakkeeksi 10 A gG-sulake tai johdonsuojakytkin ja edelleen 1,5 mm2 ryhmäjohdin, kunhan johtimen kuormitettavuus sen sallii.

Tällöin verkon mahdollisista jännitevaihteluista ja lämmitysvastusten valmistustoleransseista aiheutuvaa virran.