Uusien johdinvärien käyttö vanhoissa asennuksissa

Suositus 12/2002


Kysymys:

Miten käytetään uusia vaihejohtimien värejä ruskea, musta ja harmaa. Pitääkö L1:nä käyttää ruskeaa väriä, kun aikaisemmin on käytetty mustaa?


Vastaus:

Suositellaan, että aina kun käytetään uuden värijärjestelmän mukaisia kolmivaihekaapeleita, ne kytketään järjestyksessä L1 – ruskea, L2 – musta, L3 – harmaa. Jos aikaisemmassa asennuksessa on käytetty muunlaista järjestystä, vaihevärien järjestys suositellaan uuden värijärjestelmän kaapeleita käytettäessä muutettavaksi uuden menettelyn mukaiseksi. Olemassa olevissa asennuksissa värijärjestystä ei tarvitse muuttaa.

Helpointa lienee menettely, jonka mukaan uusilla kaapeleilla tehdyt asennukset aina toteutetaan myös uudella vaihejärjestyksellä. Silloin, kun vanhoissa asennuksissa on käytetty harmaata nollajohtimen värinä ja uudessa asennuksessa käytetään harmaata vaihejohtimen värinä, suositellaan uuden ja vanhan asennuksen rajasta lisättävän maininta esimerkiksi keskukseen.

Suomessa siirryttiin standardin SFS 6000-5-51 muutoksessa keväällä 2002 käyttämään uusia vaihejohtimien värejä: ruskea, musta ja harmaa. Vaihejohtimien värit perustuvat eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestö CENELECin julkaisemaan harmonisointiasiakirjaan HD 308.

Tässä harmonisointiasiakirjassa on ensimmäistä kertaa Euroopan tasolla määritelty kiinteän asennuksen kaapelien vaihejohtimien värit. Samalla kun otettiin käyttöön uusi harmaa vaiheväri, määriteltiin värien järjestys.

Ensimmäiseksi vaiheväriksi valittiin ruskea, koska se on yleisimmin käytössä Euroopassa ja sitä on käytetty jo pitkän aikaa ensimmäisenä vaihevärinä siirrettävissä kaapeleissa. Kaapelivalmistajat ovat siirtyneet käyttämään tuotannossaan uusia vaihevärejä, koska se helpottaa kansainvälistä kauppaa.

Vaihejohtimien väreistä ja järjestyksestä ei aikaisemmin ole ollut
sopimusta.

Suomessa on käytetty vaiheväreinä mustaa ja ruskeaa ja viime
vuosina myös valkoista.