Varaosien nimellisjännite

Suositus 11/2002


Kysymys:

Voiko vanhoja 220 V:n jännitteelle leimattuja laitteiden varaosia käyttää 230 V:n nimellisjännitteisissä laitteissa? Vanhoja varaosia on vielä runsaasti varastoissa. Voiko pienemmälle jännitteelle leimattujen varaosien käytöstä aiheutua ongelmia?


Vastaus:

220 V:n varaosien käytölle 230 V:n nimellisjännitteisissä laitteissa ei periaatteessa ole esteitä. Joidenkin sähkölaitteiden – esimerkiksi sähkölämmittimien – komponenteissa suurempi jännite saattaa kuitenkin aiheuttaa joko käyttö- tai turvallisuusongelmia, koska laitteen teho kasvaa. Tästä syystä on erikseen selvitettävä mahdolliset rajoitukset tai muut ongelmat, joita mainitunlaisessa tilanteessa voi aiheutua.

Yleisen sähkönjakelun nimellisjännite on uusilla sähkölaitteilla vuodesta 1993 ja jakelujännitteellä vuodesta 1995 lähtien ollut 230/400 V aikaisemman 220/380 V:n asemesta.

Sähkötarkastuskeskus on julkaissut vuonna 1990 kiertokirjeen KL 138-90 ”230/400 V:n mitoitusjännitteen käyttöönotto sähkölaitteissa” Kiertokirje on sittemmin kumottu ja siinä olevat vaatimukset maahantuonnin ja kaupaksi pitämisen osalta eivät pidä paikkaansa.