Varalle asennettu ryhmäjohto

Suositus 1/2003


Kysymys:

Erään kiinteistön väestösuojaan on asennettu ”varalle” kolmivaiheinen ryhmäjohto myöhemmin mahdollisesti hankittavaa puhallinta varten.

Kaapelin johtimet on kytketty oikein väestösuojan ryhmäkeskukseen – vaihejohtimet keskuksen tulppavarokkeisiin, joista puuttuvat kuitenkin pohjakoskettimet ja sulakkeet. Keskuksen nousukaavioon kyseisen ryhmän on merkitty olevan varalla puhallinta varten.

Kaapelin toinen pää tulee väestösuojan seinästä ilmastointiputken takaa ja se on kierretty rullalla ja pää teipattu. Väestösuoja oli varastokäytössä ja siellä kävi kiinteistön haltijan palveluksessa olevia työntekijöitä.
Kuinka johtimet tulisi em. tapauksessa suojata?


Vastaus:

Ensisijainen tapa suojata irralliset johtimenpäät on kaapelipään rasiointi,
jolloin paljaiden johdinpäiden koskettaminen on estetty. Keskukselta
poistetaan kyseisen ryhmäjohdon sulakkeet.

Kaapeli voidaan myös irrottaa keskuksesta. Kaapelien irrottaminen
keskuksesta ei ole suositeltavaa, ellei kaapelia poisteta keskuksesta.
Tällöin täytyy tiivistää kaapelin läpivientiaukko.