3-vaiheryhmällä toteutetun yksivaiheisten pistorasioiden asennus

Suositus 7/2007


Kysymys:

Voiko kouruasennuksen toteuttaa niin, että käytetään 3 yksivaiheista yhdistelmäsuojaa (vikavirtasuoja + johdonsuoja-automaatti) ja keskuksesta lähdetään esim. MMO 7 x 2,5 kaapelilla. Haaroitus tehdään kourussa, jolloin kaikilla ryhmillä on kuitenkin yhteinen suojajohdin?


Vastaus:

Asennustapaa ei voida pitää hyvän asennustavan mukaisena vaikka sitä standardit eivät kielläkään. Jos näin kuitenkin menetellään, on kiinnitettävä erityistä huomiota toteutuksen selkeyteen, merkintöjen oikeellisuuteen ja toteutuksen huolellisuuteen. Lisäksi on aina laskennallisesti varmistettava johdon kuormitettavuus ja käytettävien ylivirtasuojien tyyppi ja suuruus.