Putkettoman uppoasennuksen käyttö ulkotiloissa

Suositus 1/2007


Kysymys:

Saako kaapelin asentamista rakenteisiin asennustapaa rasiointeineen (putketonta uppoasennusta) käyttää ulkoseinissä ulkoverhouksessa (tiili, lauta, yms.)? Valmistaja ilmoittaa koje-/jakorasian kaapelinysän olevan kotelointiluokaltaan IP20.


Vastaus:

Ulkotiloissa voidaan rakennuksen rakenteiden tms. avulla suojata sähköasennuksia ympäristön vaikutuksilta. Eristettyjen johtimien asentaminen putkeen tai ns. putketon uppoasennus sallitaan, jos asennus on suojattu ulkotilan olosuhteilta rakenteiden ja sähkölaitteiden koteloinnin yhdistelmällä.