Peruseristetty johdin muovilistassa

Suositus 12/2010


Kysymys:

Saako peruseristetyn johtimen asentaa muovilistaan, jossa on suljettava kansi?


Vastaus:

Standardin SFS 6000 taulukon A.52.1 mukaan peruseristetyn johtimen voi asentaa avattavaan johtokanavaan, ja johtokanavaan voi asentaa virtapiiriin kuuluvat jännitteiset johtimet vain, jos johtokanava on tarkoitettu tällaiseen asennustapaan, johtokanavajärjestelmän kotelointiluokka on IP4X tai IPXXD ja kansi voidaan ottaa pois työkalulla tai voimakkaalla käsiotteella.

Johtokanavan valmistaja viime kädessä määrittelee, onko kanava soveltuva tällaiseen asennustapaan.