Putkilangan asentaminen johtolistaan

Suositus 3/2010


Kysymys:

Saako putkilankaa asentaa johtolistaan?


Vastaus:

Määräyksissä ei oteta kantaa yksittäiseen kaapelityyppiin, eikä niissä ole tarkkoja kuvauksia putkilangasta eikä johtolistoista. Asentamisessa on noudatettava valmistajan ohjeita.