Vesiputkistojen potentiaalintasaus rakennuksissa

Suositus 2/2002


Kysymys:

Pitääkö kerrostaloasuntojen ja rivitaloasuntojen asuntokohtaiset vesimittarit ohikytkeä?


Vastaus:

Yleensä asuntokohtaisia vesimittareita ei tarvitse ohikytkeä. Laajat johtavat osat – kuten vesiputkistot – yhdistetään niin uudisasentamisessa kuin saneerauksissakin potentiaalintasaukseen, mikäli olosuhteet edellyttävät potentiaalintasausta.

Tällöin tulee huolehtia laajojen johtavien vesiputkistojen yhdistämisestä potentiaalintasaukseen tarvittaessa vesimittarin molemmin puolin.

Vaatimus pääpotentiaalintasauksesta on rakennuskohtainen eikä huoneistokohtainen, mistä syystä huoneistokohtaista vesimittaria ei yleensä ohikytketä.

Ennen nykyisen asennusstandardin vaatimuksia voitiin vesiputkistoja käyttää maadoituselektrodina, jolloin edellytettiin, että vesimittari piti lenkittää johtavan
yhteyden varmistamiseksi.

Nykyisen standardin mukaan johtavia vesiputkistoja
ei saa käyttää maadoituselektrodina eikä suojajohtimena tai suojaavana potentiaalintasausjohtimena (SFS 6000 543.2.3).

Sähköasennusstandardin mukaan jokaisessa rakennuksessa on
pääpotentiaalintasaukseen kytkettävä rakennusta syöttävä
suojamaadoitusjohdin tai PEN-johdin, maadoitusjohdin ja päämaadoituskisko
sekä mm. muista johtavista osista rakennusta syöttävät metalliputket, esimerkiksi kaasu, vesi jne. (SFS 6000 411.3.1.2).