Kuluttajamaadoituselektrodi

Suositus 8/2007


Kysymys:

Millaisia eri maadoituselektrodin rakenteita voidaan käyttää pienjänniteliittymän maadoituselektrodina?


Vastaus:

Standardissa SFS 6000-5-54 annetaan vaatimuksia myös elektrodin rakenteille ja fyysisille mitoille. Seuraavassa on esitetty näitä vaatimuksia pääpiirteissään.

Maadoituselektrodina käytetään ensisijaisesti rakennuksen perustuksiin tai maahan perustusten alle renkaan muotoon sijoitettua maadoituselektrodia eli perustusmaadoituselektrodia tai vastaavaa, kuten rakennuksen metallirakenteista muodostuvaa luonnollista maadoituselektrodia. Perustusmaadoituselektrodi suositellaan rakennettavaksi jokaiseen sähköliittymän rakennukseen.

Perustusmaadoituselektrodi voidaan tehdä teräsnauhasta (litteä), teräslangasta tai -tangoista, kuparilangasta tai -köydestä.

Kuumasinkittyä tai paljasta terästä voidaan käyttää betoniin upotettuna. Jos betoniteräksiä käytetään perustusmaadoituselektrodina, teräkset on liitettävä yhteen hitsaamalla tai vastaavalla tavalla, niin että saadaan aikaan perustuksissa kiertävä rengas.

Kuparia voidaan käyttää myös asennettuna maahan perustusten alle. Jos perustuselektrodia ei pystytä rakentamaan, esimerkiksi perustukset on tehty ennen maadoituselektrodin asennusta, voidaan rakennuksissa käyttää maadoituselektrodina perustusten ympäri kulkevaa elektrodia, joka on asennettu lähelle perustusten reunaa ja riittävän syvälle, ettei se helposti vahingoitu.

Mikäli mahdollista, perustuksia kiertävä maadoituselektrodi liitetään myös betonirakenteiden teräksiin.

Jos perustusten ympäri kulkevaa elektrodia ei teknisistä syistä, esim. maaperän laadun takia voida tehdä, voidaan maadoituselektrodin mininimirakenteena käyttää vähintään 20 m pitkää vaakaelektrodia, joka asennetaan siten, ettei elektrodi vahingoitu helposti esim.
kaivutöiden takia.

Elektrodi voidaan asentaa rakennusta syöttävän kaapelin
kanssa samaan ojaan tai lähelle rakennuksen perustuksia.

Jos maadoituselektrodia ei voida asentaa siten, että se on suojattu vahingoittumiselta, pitää käyttää kahta eri suuntiin sijoitettua vähintään 20 m pitkää vaakaelektrodia tai mieluummin yhtä vähintään 40 m pitkää renkaan muotoista elektrodia.

Vaakaelektrodin sijasta tai lisänä voidaan käyttää pystyelektrodeja. Pystyelektrodin pituus pitää olla vähintään puolet vaakaelektrodille vaadittavasta pituudesta.

Vierekkäisten pystyelektrodisauvojen välinen etäisyys pitää olla vähintään sauvan pituuden suuruinen.