Rivitalokiinteistön maadoittaminen ja suojajohtimet uudisrakennuskohteessa

Suositus 2/2009


Kysymys:

Miten suositellaan tehtäväksi uudisasennuksena tehtävän rivitalokiinteistön maadoitus ja potentiaalintasaus?


Vastaus:

Rivitaloissa on pääkeskus, usein apurakennuksessa, esim. autokatoksessa tai varastossa, johon tuodaan verkkoyhtiöltä sähkösyöttö.

Pääkeskukseen liitetään maadoituselektrodi, joka voidaan tehdä perustusmaadoituselektrodina kyseisessä rakennuksessa tai muuna SFS 6000-5-54 mukaisena rakenteena.

Tämä elektrodi toimii SFS 6000-4-41 kohdan 411.4.2 mukaisen liittymän maadoituselektrodina. Jos pääkeskus on asuinrakennuksen yhteydessä, maadoituselektrodina voidaan käyttää kyseisen rakennuksen perustusmaadoituselektrodia.

Kuhunkin asuinrakennukseen rakennetaan perustusmaadoituselektrodi. Pitkässä rakennuksessa perustusmaadoituselektrodin pitkät sivut suositellaan yhdistettäväksi toisiinsa enintään 20 m välein.

Mahdollisten liikuntasaumojen kohdalla tulee maadoituselektrodin jatkuvuus varmistaa sopivin menetelmin. Perustusmaadoituselektrodin käyttö on edullista sekä sähköturvallisuuden että häiriösuojauksen takia.

Rivitalon jokaisen keskuksen suojakisko liitetään perustusmaadoituselektrodiin. Jokaisessa rakennuksessa tehdään myös pääpotentiaalitasaus, johon liitetään rakennuksen yhtenäiset putkistot, ilmanvaihtokanavat ja muut koko rakennuksen alueelle ulottuvat johtavat osat.

Betoniterästen liittäminen pääpotentiaalintasaukseen on erittäin suositeltavaa silloinkin, kun niitä ei käytetä perustusmaadoituselektrodin osana.

Jos asuinrakennusten keskusten pääjohtoina on käytetty TN-S-järjestelmän kaapeleita, pääpotentiaalintasaus voidaan tehdä vain yhden keskuksen yhteydessä. Jos pääjohdoissa on käytetty PEN-johtimia, pääpotentiaalintasaus tehdään joka huoneistossa.

PEN-johtimia käytettäessä maadoituselektrodi on pakollinen jokaisen yli
200 m pitkän johtohaaran lopussa. PEN-johtimien käyttöä liittymän
asennuksissa pääkeskuksen jälkeen pitäisi välttää.

Antennimasto liitetään suoraan sijaintipaikkansa maadoituselektrodiin vähintään 16 mm2 Cu johtimella. Muiden telejärjestelmien potentiaalintasaukseen liitettävät osat liitetään lähimpään päämaadoituskiskoon.