Maadoituselektrodin kytkentä

Suositus 12/2008


Kysymys:

Voiko liittymiskaapeliojaan asennetun maadoituselektrodin kytkeä samanaikaisesti kiinni sekä verkkoyhtiön jakokaappiin että kiinteistön päämaadoituskiskoon?


Vastaus:

Uudistettu standardisarja SFS 6000 suosittelee ensisijaiseksi maadoituselektrodirakenteeksi perustusmaadoituselektrodia. Vain poikkeuksellisissa tapauksissa liittymiskaapeliojaan asennettu maadoituselektrodirakenne on sallittu ja siten jatkossa harvinainen ainoana maadoituselektrodina. Se voi toki täydentää varsinaista maadoituselektrodia.

Liittymiskaapeli on pääsääntöisesti PEN-johtimellinen (4-johdinkaapeli) kaapeli. Jos kaapeliojaan asennettu maadoituselektrodi kytketään kiinni syöttävän verkon puoleista päästä esim. katujakokaapissa, kulkee osa PEN-johtimen virrasta maadoituselektrodia pitkin.

Koska maadoituselektrodin kytkeminen molemmista päistään esitetyllä tavalla tekee siis maadoituselektrodistakin PEN-johtimen, eikä johdin täytä PEN-johdinta koskevia vaatimuksia, ei asennustapaa voida pitää hyväksyttävänä.

Jos sen sijaan tonttikeskuksen ja ryhmäkeskuksen välille asennetaan 5-johtiminen nousukaapeli ja maadoituselektrodi asennetaan tälle välille, voidaan maadoituselektrodi kytkeä molemmista päistä.