Metallinen verkkoalakatto

Suositus 1/2008


Kysymys:

Meillä on ollut eräässä kohteessa tapaus jossa metallirakenteinen verkkoalakatto oli jännitteellinen. Onneksi jännite oli vain 24 V (AC).

Alakattoa asennettaessa valaistuksen ohjauskaapelin läpi oli asennettu itseporautuva ruuvi. Alakaton kannatustanko oli kiinnitetty levykaapeli-hyllyyn.

Toki asennustapa oli kielletty mutta aina näitä tuppaa löytymään muiden kuin sähkömiesten jäljiltä. Valaistusohjauskaapelin vieressä oli useita 400 V:n nousukaapeleita ja ryhmäjohtoja.

Käytännössä nykyisiä T-listakannatettuja alakattoja ei voi varustaa lisäpotentiaalintasauksella. Kannatusosat ovat valmiiksi maalattuja irto-osia joihin ei saa porata reikiä kuormitettavuuden takia.

Kuinka esim. näkyvällä T-listalla kannatettu avattava 600 x 600 gyproc-levy-alakatto varustetaan lisäpotentiaalintasauksella?


Vastaus:

Standardi edellyttää metallisten verkkoalakattojen lisäpotentiaalintasausta vain lääkintätiloissa ja räjähdysvaarallisissa tiloissa. Muissa tiloissa lisäpotentiaalintasausta ei edellytetä.

T-listakattojen kannatuslistoja puolestaan ei edellytetä liitettäväksi lisäpotentiaalintasaukseen edes lääkintätiloissa ja räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Jotta edellä mainituilta vaaratilanteilta voitaisiin tulevaisuudessa välttyä, tulisi käyttöönottotarkastukseen liittyvät eristysresistanssien mittaukset toteuttaa mahdollisuuksien mukaan vasta kaikkien rakenteiden valmistumisen jälkeen.