Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset

Suositus 1/2002


Kysymys:

Kuinka pienten moottorigeneraattoreiden vikasuojaus tulee toteuttaa?


Vastaus:

Useat pienet moottorigeneraattorit ovat rakenteeltaan sellaisia, ettei niiden syöttämää 400 V:n tai 230 V:n virtapiiriä ole maadoitettu eikä myöskään jännitteelle alttiita osia ole maadoitettu.

Tällöin virtapiiriä pidetään sähköisesti erotettuna virtapiirinä ja vikasuojausvaatimukset täytetään tätä kautta.

Aiemmin vaatimuksissa on ollut rajoituksia suojaerotettuun virtapiiriin liitettävien laitteiden lukumäärän osalta, ts. tällaiseen generaattorin virtapiiriin sai liittää enintään 2 sähkölaitetta.

Standardin SFS 6000 mukaan sähköisesti erotettuun virtapiiriin voidaan liittää useita sähkölaitteita, mikäli tietyt vaatimukset täyttyvät.

Sähköisesti erotetun virtapiirin jännitteelle alttiit osat on kytkettävä yhteen maadoittamattomilla, eristetyillä potentiaalintasausjohtimilla.

Tällaisia potentiaalintasausjohtimia ei saa kytkeä muiden virtapiirien suojajohtimiin tai jännitteelle alttiisiin osiin eikä mihinkään muihin johtaviin osiin.

Moottorigeneraattorin jännitteelle alttiit osat on yhdistetty generaattorin ulosottona toimivien luokan I pistorasioiden suojakoskettimiin.

Kun näihin generaattorin pistorasioihin liitetään luokan I jatkojohtoja ja jakokeskuksia sekä I- ja II-luokan laitteita, vaatimukset täyttyvät.

Tietyissä erityisolosuhteissa, esimerkiksi SFS 6000-7-704 tarkoittamilla rakennustyömailla, suojaerotettuun virtapiiriin saa liittää ainoastaan yhden sähkölaitteen.