Loisteputken korvaaminen LED-putkella

Suositus 7/2010


Kysymys:

Markkinoille on ilmestynyt loisteputken korvaajiksi tarkoitettuja led-putkia. Mitä seikkoja on otettava huomioon korvattaessa perinteisiä loisteputkia led-putkilla? Millä edellytyksillä valaisimen rakennetta voi tarvittaessa muuttaa? Kuka vastaa muutetun asennuksen turvallisuudesta ja millä edellytyksillä?


Vastaus:

Led-putkia ei pidä sijoittaa vanhoihin valaisimiin, joihin on tehtävä muutoksia led-putken toimimiseksi.

Alkuperäisen valaisimen rakenteen muuttaminen voi aiheuttaa sähköturvallisuusriskejä. Maallikko ei voi tehdä valaisimen muutostyötä luvallisesti.

Jos led-putken valmistaja on tarkoittanut putken asennettavaksi tavanomaiseen loisteputkivalaisimeen, putken valmistajan on annettava yksityiskohtaiset asennus- ja turvallisuusohjeet.

Tukes on tiedottanut asiasta seuraavaa: Led-valoputken asentaminen valaisimeen edellyttää valaisimen rakenteeseen muutoksia. Valaisimesta on poistettava sytytin, jotta lamppu toimii.

Usein myös kuristin neuvotaan ohitettavaksi tehohäviöiden pienentämiseksi. Muutettu valaisin ei jälkeenpäin enää sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Led-valoputken asentaminen loistelampulle tarkoitettuun valaisimeen ei vastaa valaisinvalmistajan
tarkoittamaa käyttöä.

Valaisimen käyttötarkoituksen sekä rakenteen muuttaminen edellyttävät aina uutta vaatimustenmukaisuuden arviointia, jotta tuotteen turvallisuus varmistetaan. Vastuu valaisimen turvallisuudesta siirtyy muutostöiden tekijälle.

Tukes muistuttaa käyttäjiä ja asentajia valaisimien muutostöihin liittyvistä vastuukysymyksistä ja kehottaa led-valoputkien käyttäjiä selvittämään myyjältä tuotteiden soveltuvuuden kyseessä olevaan valaisimeen.

Lisäksi tulee selvittää mahdolliset valaisimen käytössä ja huollossa edellytettävät erityistoimenpiteet. Todettu turvallisuuspuute voi tulla esiin mahdollisesti pitkänkin ajan kuluttua, kun ledvaloputkia vaihdetaan tai siirretään muihin valaisimiin.