Ilmalämpöpumppujen asentaminen

Suositus 4/2009


Kysymys:

Ilmalämpöpumppuja asennetaan usein myös vanhoihin rakennuksiin. Mitä niiden asennuksissa tulisi huomioida?


Vastaus:

Markkinoilla olevat ilmalämpöpumput ovat suojausluokan I (suojamaadoitettuja) laitteita ja liitetään asennukseen joko kiinteästi (ryhmäjohdolla jossa on suojajohdin) tai pistotulpalla (suojakoskettimella varustettuun pistorasiaan). Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikkö onkin aina suojamaadoitettava riippumatta asennusympäristöstä.

Vanhoissa rakennuksissa sisäyksikkö sijoitetaan usein tilaan, joiden tilaluokitus vastaa ns. vaarattomia käyttöolosuhteita. Näissä tiloissa tehdyissä vanhoissa asennuksissa pistorasioina on käytetty ilman suojajohdinta olevia 0-luokan laitteiden liittämiseen tarkoitettuja pistorasioita.

Jos ilmalämpöpumpun liitäntä tehdään sisäyksikön kautta pistotulppaliitäntäisenä, liitäntää varten tulee asentaa suojakoskettimella varustettu pistorasia. Pistorasiaa ei tarvitse varustaa vikavirtasuojalla.

Sähköturvallisuusmääräysten mukaan samassa tilassa olevan suojakoskettimella varustetun pistorasian ja ilman suojajohdinta olevan 0-luokan laitteiden liittämiseen tarkoitetun pistorasian välinen etäisyys tulee olla vähintään 4 metriä.

Ellei etäisyysvaatimusta voida toteuttaa, johtaa se usein siihen, että tilan kaikki 0-luokan laitteiden liittämiseen tarkoitetut ilman suojajohdinta olevat pistorasiat, on vaihdettava suojakoskettimella varustettuihin pistorasioihin tai ne on poistettava käytöstä.

Myös kattovalopisteet on tällöin pääsääntöisesti muutettava siten, että niissä on käytössä suojajohdin. Standardista SFS 6000-8-802 löytyy lisätietoja muutosten toteuttamisesta tällaisissa tilanteissa.

Vanhojen sähköturvallisuusvaatimusten mukaan suojamaadoitetun lämmityspatterin
sai asentaa vaarattomiin käyttöolosuhteisiin.

Jos ilmalämpöpumpun liitäntä sähköverkkoon tehdään kiinteästi sisäyksikköön, voidaan asennus rinnastaa sähkölämmityspatterin asennukseen.

Tällöin sisäyksikön sijoitustilassa olevien vanhojen asennusten muutoksia ei tarvitse tehdä. (Noudatetaan vanhojen sähköturvallisuusmääräysten 9 § 1 D kohdan vaatimuksia,
jotka on esitetty myös standardin SFS 6000-8-802 liitteessä 802 B.)

Tehtäessä ilmalämpöpumpun sähköliitäntä ulkoyksikön kautta pistotulppaliitäntäisenä, liitäntää varten tulee ulos asentaa 30 mA:n vikavirtasuojalla varustettu suojakoskettimellinen pistorasia.

Liitettäessä ilmalämpöpumppu ulkoyksikön kautta kiinteästi, ei
vikavirtasuojausta vaadita.