Käyttöönottotarkastuksiin käytettävien mittalaitteiden kalibrointi

Suositus 10/2007


Kysymys:

SFS 6000 edellyttää käyttöönottotarkastuksiin käytettävien mittalaitteiden täyttävän standardin EN 61557 vaatimukset? Tuleeko kyseisen standardin mukaan tehtävissä käyttöönottotarkastuksen mittauksissa käyttää vain kalibroituja mittalaitteita?


Vastaus:

Standardi EN 61557 ei esitä vaatimuksia mittarin kalibroinnille määrävälein, eikä tätä vaatimusta ole myöskään standardissa SFS 6000.

Voi kuitenkin olla, että tilaaja esim. käyttämänsä laatujärjestelmän perusteella edellyttää, että myös kaikki käyttöönottotarkastuksiin liittyvät mittaukset tulee toteuttaa mittareilla, joissa kalibrointi on voimassa. Tällöin on luonnollisesti käytettävä vain kalibroituja mittalaitteita.