Kylpytynnyrin valaistuksen sähkönsyöttö

Suositus 4/2011


Kysymys:

Erään valmistajan kylpytynnyrin valaistuksen syöttö toteutetaan pistotulpalla ja tynnyrin kylkeen kiinnitetyllä pienoisjännitemuuntajalla. Lisäksi käyttöohjeissa muistutetaan kytkennästä vikavirtasuojattuun pistorasiaan. Onko kylpytynnyri uima-allas? Onko kuvatun kaltainen syöttö mahdollinen?


Vastaus:

Kylpytynnyri rinnastetaan kylpyammeeseen, jolloin siihen sovelletaan standardin SFS 6000-7-701 vaatimuksia. Tämän mukaan kylpytynnyrin valaistusta syöttävä pistorasia ja pistorasiaan liitettävä suojajännitemuuntaja täytyy sijoittaa alueen 2 ulkopuolelle eli vähintään 0,6 metrin etäisyydelle kylpytynnyristä.

Koska muuntaja tulee ulos, sen kotelointiluokan tulee olla vähintään IP34. Pistorasia, josta valaistusta syötetään, tulee suojata enintään 30 mA vikavirtasuojalla. Valaistusta syöttävät johdotukset tulee suojata mekaaniselta vaurioitumiselta.

Suojajännitemuuntajan voi vaihtoehtoisesti sijoittaa suljettuun koteloon
kylpytynnyrin viereen.

Kotelo rajaa muuntajan sijoituksen alueen 2
ulkopuolelle. Muiden asennusten osalta noudatetaan samoja ohjeita
kuin em. kappaleessa.