Sähkölämmitteinen lasi uima-allastiloissa

Suositus 3/2011


Kysymys:

Voiko sähkölämmitteisen lasin (verkkojännitteinen) sijoittaa uima-allastilaan alueelle 2? Entä alueelle 1?


Vastaus:

Uima-allastilassa on alueella 2 käytettävä suojausmenetelmänä:

  • syötön automaattista poiskytkentää käyttäen suojalaitteena mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojaa taisähköistä erotusta, jossa kukin erotusmuuntaja syöttää vain yhtä sähkölaitetta ja erotusmuuntajat on sijoitettu alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolelle, tai
  • SELV-järjestelmää, jonka teholähde on asennettu alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolelle (SFS 6000 kohta 702.410.3.10.3).

Sähköisen erotuksen teholähde tai SELV-järjestelmän teholähde voidaan sijoittaa alueelle 2, jos sen syöttöpiiri on suojattu mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla.

Alueella 1 hyväksytään suojausmenetelmäksi vain SELV-järjestelmä, jonka nimellisjännite on enintään 12 V vaihtojännitteellä tai 30 V tasajännitteellä ja jonka teholähde on asennettu alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolelle (SFS 6000 kohta 702.410.3.10.1).

Silloin kun kyseessä on lasi, jonka sisällä on vastuslanka, käsitellään lasia kokonaisuudessaan sähkölaitteena, jonka suojauksessa tulee noudattaa samoja periaatteita kuin muidenkin uima-allastiloihin sijoittavien laitteiden suojauksessa.

Mikäli lasi suojataan esimerkiksi toisella riittävän tiiviillä lasilla, rajaa tämä rakenne sähkölämmitteisen lasin tilaluokkien ulkopuolelle, eikä edellä mainittuja suojaustapoja tarvitse noudattaa.