Kiukaan ohjaus kännykällä

Suositus 5/2003


Kysymys:

Saako sähkökiuasta ohjata kännykällä?


Vastaus:

Saunan kiukaan kauko-ohjaus esimerkiksi puhelimella tarkastamatta etukäteen löylyhuonetta voi olla vaarallista ja kiukaan käyttöohjeen vastaista. Kauko-ohjaus ei sinänsä ole kiellettyä, mutta löylyhuoneen ja saunan tilanne on varmistettava ennen kiukaan päälle kytkemistä.

Vaarallista kiukaan kauko-ohjaus voi olla siksi, että kiukaan päälle on voinut joutua tai jäädä palavaa ainetta olevia esineitä, kuten kuivumassa olevia vaatteita, muovisia pesuvateja tms.

Tästä syystä kiukaiden valmistajat varoittavat asiasta käyttöohjeissaan tai jopa kieltävät kiukaiden kauko-ohjauksen.

Siksi myös saunan kiukaita koskevassa standardissa edellytetään, että kaikkien yksityissaunojen löylyhuone on tarkistettava ennen kiukaan päälle kytkemistä. Ohjeet edellyttävät yleensä. että saunan ovessa on kytkin, joka purkaa kauko-ohjauksen, kun ovi avataan.

Standardi edellyttää myös, että yleisten saunojen kiuasta, jossa ei käytetä ajastinta, on valvottava jatkuvasti (Standardi SFS-EN 60335-2-53: 2002 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances/kohta 7.12).

Kiuas voi olla rakenteeltaan myös sellainen, että kauko-ohjauksen seurauksena syntyvä paloturvallisuusriski on epätodennäköistä.

Tällaisia ovat mm. peittämissuojatut kiukaat tai heti-valmis-kiukaat. Valmistajien edellytetään asennus- ja käyttöohjeissaan opastavan kiukaiden hankkijoita ja käyttäjiä.