Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä

Suositus 14/2010


Kysymys:

Tarkoituksena on toteuttaa saunan ja kylpyhuoneen välinen seinä joko kiinteänä lasiseinänä tai lasiovena. Seinän/oven toisella puolella on suihku ja toisella puolella kiuas.

Jatkuuko SFS 6000-7-701 mukainen alue 0 lasioven tai lasiseinän ali saunan puolelle, mikäli ovi/seinä on alareunastaan irti lattiasta 100 mm?


Vastaus:

Periaatteessa kylpyhuonetta rajoittavat seinät, ikkunat ja ovet. Missään ei ole määritelty miten paljon oven alla saa olla rakoa.

Yleensä on normaaleissa tapauksissa katsottu, että pesuhuone ja sauna ovat eri tiloja, vaikka ovi ei olisikaan lattiaan asti.

Alue 0 on määritelty kohdan 701.30.2 mukaan olevan pinta-alaltaan samansuuruinen kuin alue 1. Koska alue 1 ei laajene saunan puolelle, ei myöskään alue 0 laajene sinne.

Käytännössä vettä voi jonkin verran kulkeutua seinän ali, mutta sitä roiskuu myös kiukaalta.

Sähköturvallisuuden suositusryhmässä on käsitelty siirrettävien suihkuseinien käyttöä tilaluokituksessa.

Sen mukaan tiiviisti sulkeutuva ovi voidaan rinnastaa kiinteään suojaseinään. Kysymyksen mukaisessa tapauksessa oven vasikka lienee suurimman osan aikaa kokonaan kiinni.