Kiuasled

Suositus 6/2008


Kysymys:

Voidaanko kiuaslediä asentaa kiukaan yläpuolelle?


Vastaus:

Erillistä kiuaslediä ei voi asentaa kiukaan alueelle (saunatilojen alueelle 1). Jos se kuuluu rakenteellisena osana kiukaaseen, tällöin se voidaan asentaa myös alueelle 1.

Kuituvalaisimen kuidun pää voidaan asentaa kyseiselle alueelle, mutta itse valonlähde tulee sijaita muualla.