Maatalouden sähköasennukset muissa kuin itse tuotantotiloissa, kuitenkin samassa rakennuksessa

Suositus 2/2011


Kysymys:

Koskevatko maatalouden sähköasennuksia koskevat vaatimukset myös muita tiloja, jotka sijaitsevat samoissa rakennuksissa kuin maatalouden tilat? Tällaisia tiloja voi olla muun muassa konehallit.


Vastaus:

Maatalouden tilojen sähköasennuksia koskevat vaatimukset on esitetty standardin SFS 6000 kohdassa 705. Soveltamisalan mukaan jotkut näistä vaatimuksista koskee myös muita tiloja, jotka sijaitsevat samoissa rakennuksissa kuin maa- ja puutarhatalouden tilat.

Tällaisia muita tiloja voivat olla toimistot, sosiaalitilat, konehallit, työhuoneet, autotallit ja korjaamot. Muut tilat ovat yhteydessä maatalouden tilaan joko samaan asennukseen kuuluvien suojajohtimien tai muiden johtavien osien kautta.

Mikäli jokin erityisvaatimus koskee tällaista muuta tilaa yhteisessä rakennuksessa, se on ilmoitettu standardin velvoittavassa tekstissä.

TN-järjestelmässä vaatimus erillisestä nolla- ja suojajohtimesta liittymispisteestä lähtien koskee myös näitä muita tiloja (705.312.2.1).

Samoin vaatimus pääkeskusta syöttävän johtojärjestelmän suojaamisesta mekaaniselta vahingoittumiselta koskee myös maatalouden tiloihin liittyviä muita tiloja (705.522.6.3).

Muissa tiloissa on yleisten vaatimusten lisäksi otettava huomioon mahdolliset kyseistä tilaa koskevat erityisvaatimukset, kuten esimerkiksi valaisinten kotelointiluokat, vikavirtasuojausvaatimus palosuojauksessa, mekaanisen vahingoittumisen riski ja jyrsijöiden esiintyminen.