Valaisimien vaihtaminen eläintiloissa

Suositus 2/2006


Kysymys:

Tyypillinen tilanne tänä päivänä on se, että aiemmin rakennetussa eläintilassa vuosien kuluessa on osa alkuperäisvalaisimista rikkoutunut ja toisaalta valaistus on käyttöhenkilökunnan ikääntyessä käynyt riittämättömäksi. Aiemmin toteutetussa asennuksessa valaisimien tiiviysluokka on usein ollut vain IP34. Voidaanko tilalle vaihtaa vastaava valaisin tai valaisimia jos on kyse useammasta rikkoutuneesta valaisimesta?

Tuleeko lisävalaisimien täyttää kaikki asennushetkellä voimassa olevien standardien vaatimukset? Jos kaikki valaisimet uusitaan, onko kyse uudisasennuksesta? Entä miten menetellä, jos tila uusien määräysten mukaisesti luokitellaankin räjähdysvaarallisiin tiloihin? Tuleeko tällöin kaikkien siellä käytettävien laitteidenkin osalta noudattaa nykymääräyksiä?


Vastaus:

Vuoteen 1995 asti vaadittiin vähintään IP34 luokan valaisimia eläintiloissa. Vuodesta 1995 vaatimus on ollut IP44 mikäli olosuhteet eivät ole muuta vaatineet. Vastaavan valaisimen vaihto rikkoontuneen tilalle on sallittua, mikäli valaisin on täyttänyt asennusajankohdan mukaisen tiiviysluokkavaatimuksen.

Jos asennetaan lisävalaisimia, uudet asennukset tehdään asennushetkellä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Kaikkien valaisimien samanaikaisessa uusimisessa katsotaan kyseessä olevan uudisasennus ja tällöin toimitaan kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Jos tiloista on laadittu räjähdyssuoja-asiakirja (laitteiston haltijan velvollisuus teettää asiakirja tarvittaessa) ja siinä on todettu tilojen käsittävän räjähdysvaarallisia tiloja, on sähköasennukset toteutettava kohdetta koskevien räjähdysvaarallisten tilojen vaatimusten mukaisesti.

Maataloudessa kaasuräjähdysvaaraa esiintyy mm. lietteen kaasugeneraattoreissa, lietesäiliöissä ja joskus jopa lantalassa sekä pölyräjähdysvaaraa jauhosiiloissa, jakeluputkistoissa, myllyissä ja vastaavissa tiloissa. Vanhojen kohteiden osalta tilat olisi pitänyt tarvittaessa luokittaa 30.6.2006 mennessä.