Henkilönostimen nostokorissa työskentely

Suositus 6/2005


Kysymys:

Millä edellytyksin voidaan henkilönostimen nostokorissa työskenneltäessä käyttää verkkosähköllä toimivaa kädessä pidettävää sähkölaitetta?


Vastaus:

Henkilönostimen nostokori voi olla joko johtava- tai eristerakenteinen. Määrittelyn antaa laitevalmistaja ja eristerakenteisen nostokorin kyseessä ollen laitevalmistaja antaa myös tarvittavat käyttö- hoito- ja kunnossapito-ohjeet tarvittavine tarkastuksineen.

Jos nostokoria ei laitevalmistajan toimesta ole määritelty eristerakenteiseksi on nostokori johtavarakenteinen, millaisia yleisimmin käytössä olevat nostokorit ovatkin. Tällöin nostokori on helposti myös ahdas johtava tila.

Tällaisissa nostokorissa käytettävien sähkölaitteiden syöttöön on käytettävä suojaerotusmuuntajaa, jonka toisiokäämiin on kytkettynä vain yksi laite.