Henkilönostimen nostokorissa olevan 30 mA:n vikavirtasuojalla suojatun pistorasian käyttö

Suositus 7/2005


Kysymys:

Voidaanko 30 mA:n vikavirtasuojalla suojattua henkilönostimen nostokoriin asennettu pistorasiaa käyttää kädessä pidettävien sähkölaitteiden syöttöön nostokorissa työskenneltäessä?


Vastaus:

Sähköturvallisuusmääräykset (A1-93) salli aiemmin tämän vaihtoehdon nostokorien pistorasiasuojaukseen.

Kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa nostokorissa työskentelyä ei voida pitää työskentelynä ahtaassa johtavassa tilassa voi kyseistä pistorasiaa käyttää kädessä pidettävien sähkölaitteiden syöttöön myös nostokorissa.

Muussa tapauksessa tulee käyttää esim. siirrettävää suojaerotusmuuntajaa.