Venelaiturin pistorasia-asennukset

Suositus 1/2004


Kysymys:

Saako venelaiturille asentaa tavallisia suko-pistorasioita vai ovatko laiturilla sallittuja ainoastaan teollisuuspistorasiat?


Vastaus:

Pienvenesatamien sähköistyksessä on periaatteena turvallisuuden lisäksi yhteensopivuus siten, että myös kansainvälisesti voidaan käyttää samanlaisia veneiden liitäntätapoja. Siksi standardeissa (Suomessa SFS 6000-7-709) on määritelty, että veneet liitetään standardin EN 60309 mukaiseen niin sanottuun teollisuuspistorasiaan.

Jos laiturilla varataan veneille sähkön syöttöpisteitä, niissä käytetään teollisuuspistorasioita. Jokaisen pistorasiaan liitetään vain yksi vene. On mahdollista, että laiturilla ei varata venepaikoille ollenkaan sähköistystä tai että vain osa venepaikoista sähköistetään.

Veneiden liittämiseen tarkoitettujen pistorasioiden lisäksi venelaitureilla voi olla myös muuta sähköistystä, esimerkiksi valaistusta tai huoltokäyttöön tarkoitettuja pistorasioita.

Nämä pistorasiat voivat olla tavallisia suojakosketinpistorasioita, koska niihin liitetään tavallisella pistotulpalla varustettuja sähkölaitteita.

Laiturien sähköasennuksissa noudatetaan standardin SFS 6000-7-709 vaatimuksia ja mm. pisto-rasiat pitää suojata nimellistoimintavirraltaan enintään 30 mA:n vikavirtasuojalla. Asennuksissa noudatetaan muutenkin standardin SFS 6000-7-709 vaatimuksia.