Museotilojen kiinteästi asennetut valaistusjärjestelmät

Suositus 2/2007


Kysymys:

Tuleeko museotilojen kiinteästi asennetut valaistusjärjestelmät toteuttaa standardin SFS 6000-7-711 mukaisesti, kun valaistusjärjestelmä mahdollistaa siirrettävän valaisimen käytön.


Vastaus:

Valaistusjärjestelmien asennuksia ei tarvitse toteuttaa standardin SFS 600-7-711 mukaisesti, vaan asennukset voidaan toteuttaa normaaleja sisäasennustapoja noudattaen. Kyseinen standardi koskee ainoastaan tilapäislaitteistoja.