AMKA-johdon syöttäminen pistorasiasta

Suositus 6/2011


Kysymys:

Onko mahdollista syöttää AMKA-linjaa työmaakeskuksesta pistotulppaliitännän kautta, mikäli kiinteää liitäntämahdollisuutta ei ole käytettävissä?


Vastaus:

Periaatteessa ei ole kiellettyä syöttää kiinteää asennusta pistorasiasta. Pistotulppaliitännällä varustettu taipuisa kaapelissa pitää aina käyttää erillistä nolla- ja suojajohdinta.

Myös koko syötetyn asennuksen pitää olla TN-S-järjestelmän mukainen eli AMKA  riippukaapelin pitää olla viisijohtiminen (3 ~ + N + PE) ja kaikissa muissakin asennuksissa pitää käyttää erillistä nolla- ja suojamaadoitusjohdinta.

Ks. SFS 6000-5-54 kohta 543.4.3. Jos asennuksessa ei tarvita nollajohdinta, esim. syötetään vain yksittäistä moottoria, voidaan käyttää normaalia nelijohtimista (3 ~ + PE/PEN) AMKAa. Tällainen tapaus lienee kuitenkin hyvin harvinainen.

Asennusta, jossa tarvitaan myös nollajohtimia ja käytetään normaalia nelijohtimista AMKAa, ei yleensä voi syöttää pistorasiasta.

Tällaista AMKAa voidaan syöttää poikkipinnaltaan riittävän suurella (vähintään 10 mm2 kuparia tai 16 mm2 alumiinia) kiinteän asennuksen kaapelilla.

Kaapelin syöttö pitää ottaa asennuksen sellaisesta kohdasta (esim. liittymän pääkeskuksesta), jossa on käytössä PEN-johdin.

PEN-johtimen eheyden säilyminen on sähköiskulta suojaamisen kannalta ehdottoman tärkeää, ja järjestelmät, jossa PEN-johdin tuodaan erillisenä muuta kautta, eivät ole sallittuja.