Pääkeskuksen pääkytkin

Suositus 2/2003


Kysymys:

Vanhan asuinkerrostalon pääkeskus on jätetty käyttöön vaikka koko muu sähkölaitteisto on uusittu. Vanhan pääkeskuksen ”pääkytkimenä” on varoke-erotin. Nousuvarokkeina on mm. kahvavarokkeita, joita ei siis saa jännitteettömäksi kuin avaamalla kahvavaroke-erotin.

Tätä taas ei saa virrattomaksi kuin avaamalla kyseisen nousun kaikkien jakokeskusten pääkytkimet. Olisiko syytä esimerkiksi SFS-6000 standardiin perustuen vaatia pääkytkimellä varustettua pääkeskusta?

Vastaava ongelma esiintyy usein myös vanhojen kiinteistöjen määräaikaistarkastuksissa. Mitä tällöin voi suositella?


Vastaus:

Jos kysymyksessä on varoke-erotin, jolla ei ole katkaisukykyä, tulee pääkytkin lisätä. Mikäli kyseessä on varokekytkin, ei kysymyksen tapauksessa pääkytkimen asentamista voida vaatia, mutta pääkytkimen lisäämistä kannattaa suositella.

Jokainen sähkölaitteiston osa on voitava erottaa jännitteettömäksi laitteistossa työskentelyn ajaksi. Erotuskohtien sijoittelussa ja erotuslaitteiden rakenteessa tulee ottaa huomioon käytettävyys.