Vastuu oikosulkuvirran arvosta kuluttajan liittymispisteessä pienjännitteellä

Suositus 11/2007


Kysymys:

Kun jakeluyhtiö ilmoittaa kuluttajan liityntäpisteen oikosulkuvirran arvon, minkälainen vastuu jakeluyhtiöllä on ilmoittamastaan virta-arvosta?

Ongelma on varsinkin uusien muuntoasemien yhteydessä, jos esim. muuntoaseman paikka vaihtuukin alkuperäisestä suunnitelmasta kauemmaksi liittyjästä aiheuttaen uudiskohteessa oikosulkuvirran riittämättömyyden.

Määriteltäessä tarvittavia johdinpoikkipinta-aloja kohteessa käytettävin johdinpituuksin lähtöarvohan on ollut tällöin virheellinen, jonka seurauksena oikosulkuvirta-arvo voi jäädä riittämättömäksi.


Vastaus:

Jakeluverkon haltijan tehdessä liittymissopimuksen liittyjän kanssa tarkistetaan sähköverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen yhteensopivuus ja turvallisuus. Oikosulkuvirran arvo voi vaihdella verkon rakenteen ja käyttötilanteiden mukaan.

Verkkoyhtiö ilmoittaa liittyjälle pyydettäessä mitoitusarvot, jotka kyseisessä liittymispisteessä esiintyy. Tämä arvo ilmoitetaan normaalisti liittymän pääsulakkeen arvoon sidottuna.

Standardin SFS 6000-8-801 mukaan jakeluverkko pyritään suunnittelemaan siten, että sen oikosulkuvirta liittymispisteessä on vähintään 250 A, mutta aina tämä ei ole varsinkaan haja-asutusalueilla kohtuullisin kustannuksin mahdollista.

Verkkoyhtiö huolehtii, että oikosulkuvirta liittymän pääsulakkeilla ja pääjohdoilla on aina vähintään 5 s laukaisun edellyttämällä tasolla.

Vaikka liittyjä itse rakennuttaisi liittymisjohdon, on liittyjän otettava nämä jakeluverkon vaatimukset huomioon liittymisjohdon mitoituksessa ja suojauksessa.