Liittymisjohdon asentaminen

Suositus 6/2004


Kysymys:

Urakoitsija on rakentanut liittymisjohdon uuteen kiinteistöön. Millä edellytyksillä jakeluverkkoyhtiö voi kytkeä kaapelin?
Jos liittymiskaapeli joudutaan roudan takia jättämään maanpinnalle, voiko sen kytkeä jännitteiseksi, jos kaapeli suojataan. Mikä on riittävä suoja?


Vastaus:

Liittymisjohtoa ei voi kytkeä jännitteiseksi, ellei sitä ole asianmukaisesti tarkastettu. Ellei liittymisjohdon tarkastusta ole voinut tehdä liittymisjohdon asennuksen yhteydessä kaikilta osin, tarkastus on tehtävä ennen jännitteen kytkemistä.

Se, joka ottaa liittymisjohdon käyttöön, vastaa siitä että asianmukaiset tarkastukset on suoritettu.

Kaapeli pitää asentaa mahdollisuuksien mukaan lopulliseen sijoituspaikkaansa.

Mikäli kiinteän asennuksen kaapeli joudutaan erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa tilapäisesti asentamaan maan pinnalle, on kaapeli suojattava siten, että se kestää kaikki työmaan aikaiset rasitukset. Kun kaapeli asennetaan myöhemmin lopulliseen paikkaan, asennus tulee tarkastaa uudestaan.