Valaisimien maadoitus tiloissa, kun aiemmin tiloissa olleet 0-luokan pistorasiat vaihdetaan luokan I pistorasioiksi

Suositus 13/2008


Kysymys:

Voiko tällaisessa tilanteessa jättää valaisimet maadoittamatta ja jos voi, niin millä ehdoilla?


Vastaus:

Käytännössä maadoittamatta jättäminen on erittäin harvoin mahdollista. Standardi antaa varsin tiukat ehdot, joiden kaikkien tulee täyttyä ennen kuin maadoittamatta jättäminen on mahdollista.

Maadoittamatta jättämisen ehdot standardissa ovat, että tilassa on eristävä lattia, valaisimet sijaitsevat yli 2,3 metrin korkeudessa ja valaisimen sivuilla ei alle 1,25 metrin etäisyydellä ole johtavia rakenteita kuten IV-kanavia, venttiilejä, putkia, yms.