TN-C-järjestelmän säilyttäminen ryhmäjohtotasolla

Suositus 6/2009


Kysymys:

Voiko vanhan TN-C-järjestelmän pääkeskuksen, nousujohdon ja ryhmäkeskuksen uusia ilman, että ryhmäjohtoja uusitaan
TN-S-järjestelmän mukaiseksi?


Vastaus:

Ryhmäjohtoja ei tarvitse uusia TN-S-järjestelmän mukaiseksi. Kummankin keskuksen kanteen on kiinnitettävä kilpi ”Keskukseen liitetty PEN-johtimia”.

Oheinen kuva kertoo esimerkin kytkennöistä tällaisessa tilanteessa. Laajemmin eri toteutustapoja käsitellään standardissa SFS 6000-8-802 ja sen liitteessä 802D.