2,5 A:n pistorasian kiinteä asennus

Suositus 1/2005


Kysymys:

Voidaanko kaksinapainen 2,5 A:n pistorasia sallia myös kiinteissä asennuksissa ja jos voidaan niin millä ehdoilla?


Suositus:

Markkinoilla on pistorasioita, jotka on tarkoitettu vain litteällä 2,5 A pistotulpalla (ns. europlugi) varustettujen luokan II laitteiden liittämiseen.

Tällainen pistorasiatyyppi on ollut standardisoitu jo pitkään, mutta se on aikaisemmin ollut tarkoitettu käytettäväksi vain laitteissa, esim. viihde-elektroniikkalaitteissa, joissa yhdestä laitteesta voidaan syöttää virtaa toisiin laitteisiin.

Nyt markkinoille on tullut ainakin kahden tyyppisiä kiinteään asennukseen tarkoitettuja suojausluokan II laitteille tarkoitettuja pistorasioita. Toisessa rakenteessa samassa pistorasiarungossa on myös normaali suko-pistorasia. Toisessa rakenteessa on pelkästään II luokan laitteille tarkoitettuja pistorasioita.

Periaatteessa tällaiset pistorasiat ovat turvallisia, niihin voidaan liittää vain suojaeristettyjä luokan II laitteita.

Pistorasioiden kantaosa on mitoitusvirraltaan 16 A, joten niitä voidaan käyttää myös ketjutetussa asennuksessa. Pistorasiaholkkien mitoitusvirta on 2,5 A, joten siihen ei voida liittää suuritehoisia laitteita.

Ongelmana on erityisesti se, että jos käytetään vain suojausluokan II laitteille tarkoitettuja pistorasioita, niihin voidaan liittää vain niin monta laitetta kuin kiinteän asennuksen pistorasiassa on liitäntäpisteitä.

Jos on tarvetta liittää luokan I sukopistotulpalla varustettu laite tai useita laitteita useampiosaisen jatkojohdon kautta, käytettävissä pitää olla normaali pistorasia. Jos normaali pistorasia on kaukana laitteen käyttöpaikasta, jatkojohdosta tulee pitkä ja hankala käytössä ja se voi vahingoittua helposti.

Suomessa käytössä olevia kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitettuja pistorasiatyyppejä käsitellään standardissa SFS 5610. Standardiin on valmisteltu muutos, jonka mukaan luokan II laitteille tarkoitettu pistorasiaa voidaan asentaa myös kiinteään asennukseen. Standardin mukaan pistorasian mukana pitää olla asennusohje, jonka mukaan

 • pistorasian saa asentaa vain kojerasiaan, jossa on suojamaadoitusjohdin
 • tilassa, johon pistorasia asennetaan, on oltava lisäksi vähintään yksi suojakosketinpistorasia.

HUOM. Suositellaan, että suojausluokan II laitteille tarkoitettuja kiinteän asennuksen pistorasioita asennetaan vain suojakosketinpistorasioiden läheisyyteen (samaan pistorasiakeskittymään).

 • Vanhoissa asennuksissa sellaisissa tiloissa, joissa on vain ilman
  suojakoskettimia olevia pistorasioita (suojausluokan 0 laitteille
  tarkoitettuja pistorasioita), voidaan osa niistä korvata suojausluokan
  II laitteille tarkoitetuilla pistorasioilla, jolloin kojerasiassa ei tarvita
  suojamaadoitusjohdinta eikä samassa tilassa tarvitse olla
  suojakosketinpistorasiaa.

Eli luokan II laitteille tarkoitetut pistorasiat ovat sallittuja, mutta niitä voi käyttää vain normaalien pistorasioiden lisänä eivätkä ne korvaa normaaleja pistorasioita. Pistorasioiden asennuksesta on annettu vaatimukset standardin SFS 6000 kohdassa 813.3.