Onko maakaapelin asentaminen sähkötyötä?

Suositus 4/2010


Kysymys:

Joissakin tapauksissa maarakennusurakoitsija saattaa asentaa maakaapelin kaapeliojaan ja peittää kaivannon ilman sähköalan ammattilaisen valvontaa. Voiko maarakennusurakoitsija toimia näin? Onko maakaapelin asentaminen sähkötyötä?


Vastaus:

Maakaapelin asentamisessa on huomioitava mm. valmistajan ohjeet, sallittu vetolujuus, taivutussäde, asennuslämpötila ja asennuspaikan maalaji.

Lainsäädäntöpuolella asiaa käsittelevät mm. Sähköturvallisuuslaki 410/1996 ja KTMp 516/1996.

Maakaapelin asentaminen on sähkötyötä, jota suorittavan toiminnanharjoittajan palveluksessa on oltava sähkötöiden johtaja.

Ilman omaa sähkötöiden johtajaa maarakennusurakoitsija voi asentaa maakaapelia kaapelikaivantoon sähköurakoitsijan välittömässä valvonnassa, jolloin kaapelin sijoitus ja asennus on valvottava työmaalla.