Muuntamon hoitovälineiden säilytys

Suositus 6/2003


Kysymys:

Mitä muuntamon (irrallisia) käyttö-, hoito- ja huoltovälineitä pitää ja saa säilyttää muuntamotilassa – joko rakennuksessa olevan muuntamon tilassa tai puistomuuntamossa? Mitä vaatimuksia muuntamotiloille ja niiden käytölle esimerkiksi tavaroiden säilytykseen on asetettu?


Vastaus:

Muuntamotiloissa ei tule säilyttää mitään sellaista tavaraa, joka ei sinne kuulu. Tilassa voidaan säilyttää välineitä, joita tarvitaan muuntamon käytössä, hoidossa ja huollossa.

Tällaiset välineet voidaan säilyttää joko muuntamotilassa tai töiden tekijä voi tuoda ne mukanaan. Olennaista on, että tarvittavat hoitovälineet ovat käytettävissä silloin, kun niitä tarvitaan – säilytettiinpä niitä missä tahansa.

Perushoitovälineet, kuten sulakkeenvaihtovälineet varasulakkeineen, suositellaan säilytettäväksi aina muuntamotiloissa. Perushoitovälineisiin katsotaan kuuluvan myös jännitteenkoettimen.

Silloin kun on kyse sähkönkäyttäjän muuntamosta, jännitteenkoetinta on syytä säilyttää muuntamotilassa tai sen läheisyydessä. Tällöin on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että jännitteenkoetin pysyy kunnossa, esimerkiksi paristot toimivat.

Kun ovat kysymyksessä verkonhaltijan muuntamot, ei jännitteenkoettimia ole tarpeen säilyttää muuntamotiloissa, sillä työryhmillä ovat käyttö-, hoito- ja huoltotilanteissa jännitteenkoettimet mukanaan.

Suositellaan, että käyttö- ja hoitovälineitä varten muuntamotilassa on seinähyllyjä, joilla tavarat säilytetään. Tavaroiden säilytys hyllyillä on välttämätöntä ennen kaikkea siksi, jos muuntamotilasta joudutaan nopeasti poistumaan, lattialla olevat tavarat voivat vaikeuttaa poistumista.