Potentiaalinohjauselektrodin liittäminen

Suositus 7/2002


Kysymys:

Suurjänniteasennusstandardi SFS 6001 esittelee potentiaalinohjauselektrodin, jolla voidaan pienentää vian aikana esiintyviä kosketusjännitteitä esimerkiksi muuntajan läheisyydessä.

Voiko muuntajalle rakennetun potentiaalinohjauselektrodin liittää maan sisällä, vai tuleeko renkaan johtimet liittää maan yläpuolella maadoitusjohtimeen?


Vastaus:

Liitos voi olla myös maan sisällä.

Olennaista on, että liitos on luotettava niin sähköisesti kuin mekaanisestikin ja että korroosio ei heikennä liitoksen luotettavuutta.

Etuna maanpinnalla tehtävässä liitoksessa on se, että potentiaalinohjausrenkaan eheys voidaan todeta jälkeenpäin helpommin.