Kahvasulakkeen vaihto virrallisena

Suositus 9/2004


Kysymys:

Sähkötyöturvallisuusstandardin mukaan kahvasulakkeen saa vaihtaa tietyin edellytyksin virrallisena. Mikä on suurin sulakkeen nimellisvirta, jolloin tämä on mahdollista?

Sähkötyöturvallisuusstandardi edellyttää jännitetöissä kasvosuojaimen käyttöä silloin, kun oikosulkuvirta on niin suuri, että se voi aiheuttaa vaaraa. Onko tähän mitään ohjeellista virtarajaa, esimerkiksi suojalaitteen nimellisvirtarajaa?


Vastaus:

Sulakkeiden vaihtaminen tehdään virrattomana (ja jännitteettömänä) aina, kun se on mahdollista. Vanhoissa muuntamoissa tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista.

Mitään ylärajaa sulakkeen nimellisvirralle ei voida määrittää, mutta käytännössä yli 250 A:n sulakkeiden vaihtaminen virrallisena ei ole turvallista ilman menetelmänä hyväksyttyä varokkeen ohitusta.

Muutoinkin sulaketta vaihdettaessa virrallisena tulee noudattaa SFS 6002 vaatimuksia vaihtajan ammattitaidosta ja varusteista.

Jännitetöissä tulee käyttää valokaarelta suojaavaa kasvosuojainta aina, kun oikosulkuvirran suuruutta ei tiedetä. Kohteissa, joissa oikosulkuvirta on 1 kA tai suurempi, tulee aina käyttää valokaarelta suojaavaa kasvosuojainta.