AMKA-jännitetyö

Suositus 9/2010


Kysymys:

Kohteena AMKA-työ, esim tievalaistuksen kunnossapito- ja korjaustyöt nostokorista JT-työnä. Pitääkö nostokori olla eristetty, jos tehdään JT-työnä eristyksen läpäisevan liittimen asennuksen avulla liitos.

Pitääkö tikkaiden olla eristettyä ainetta, mikäli tehdään kertaluonteinen ja lyhytkestoinen sähkötyö tikkailta JT-työnä? Onko eroa sillä, jos työ tehdään niin, että kori on JT-alueella tai JT-alueen ulkopuolelta tai lähityöalueen ulkopuolelta?


Vastaus:

Eristyksen läpäisevän liittimen asentaminen on ns, perustason jännitetyötä, jonka tekeminen edellyttää sitä, että henkilöllä on ajan tasalla oleva jännitetyökoulutus.

Riippukierrekaapelin liitosten teko eristyksen läpäisevillä liittimillä on mahdollista tehdä yksin.
Sähkötöiden johtaja ja/tai käytönjohtaja hyväksyy käytettävät jännitetyöohjeet ja määrittelee niissä turvallisen työtavan.

Jännitetyöohjeissa huomioon otettavat asiat on esitetty standardin SFS 6002 liitteen Y kohdassa 5. SFS 6002 kohdassa 6.3.4.2 todetaan mm. seuraavaa:

Pienjännitelaitteistoissa tehtävissä jännitetöissä eristävien käsineiden käyttö ei poista tarvetta käyttää eristäviä tai eristettyjä käsityökaluja sekä sopivaa eristystä maasta.

Työnantaja vastaa yksityiskohtaisten jännitetyöohjeiden laadinnasta ja niiden noudattamisesta.